Baza wiedzy


1 lutego 2021

Polecana Bibliografia

Zagajewski T., Zagajewski T., Jędrzejko M.Z., Skuteczna Pomoc Przedmedyczna, Łódź 2020. Goniewicz M., Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2020. Gucawa J., Ostrowski M., Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe,
1 lutego 2021

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie – chwilowe osłabienie organizmu charakteryzujące się uczuciem tracenia kontaktu z otoczeniem, uczuciem utraty przytomności (bez jej pełnej utraty) zaburzeniem świadomości, widzenia, zawrotów głowy, osłabienia mięśni. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy.
1 lutego 2021

Szok

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) – rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny,
1 lutego 2021

Skala GLASGOW

Ocena poziomu przytomności. Dokonywana jest w trzech obszarach (kategoriach): otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. Można uzyskać od 3 do 15 punktów. Ocenie podlega: Otwieranie oczu: 4 punkty – spontaniczne, 3 punkty – na polecenie, 2 punkty – na bodźce
1 lutego 2021

SAMPLE

Wywiad przeprowadzany z poszkodowanym według poniższego schematu: S – symptomy: Zapytaj, co się stało i jakie dolegliwości ma poszkodowany. A – alergie: Zapytaj, czy poszkodowany jest na coś uczulony. M – medykamenty: Zapytaj, czy poszkodowany przyjmuje
1 lutego 2021

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – zespół czynn-ości stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności
1 lutego 2021

Polecana Bibliografia

Zagajewski T., Zagajewski T., Jędrzejko M.Z., Skuteczna Pomoc Przedmedyczna, Łódź 2020. Goniewicz M., Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2020. Gucawa J., Ostrowski M., Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe,
1 lutego 2021

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie – chwilowe osłabienie organizmu charakteryzujące się uczuciem tracenia kontaktu z otoczeniem, uczuciem utraty przytomności (bez jej pełnej utraty) zaburzeniem świadomości, widzenia, zawrotów głowy, osłabienia mięśni. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy.
1 lutego 2021

Szok

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) – rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny,
1 lutego 2021

Skala GLASGOW

Ocena poziomu przytomności. Dokonywana jest w trzech obszarach (kategoriach): otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. Można uzyskać od 3 do 15 punktów. Ocenie podlega: Otwieranie oczu: 4 punkty – spontaniczne, 3 punkty – na polecenie, 2 punkty – na bodźce
1 lutego 2021

SAMPLE

Wywiad przeprowadzany z poszkodowanym według poniższego schematu: S – symptomy: Zapytaj, co się stało i jakie dolegliwości ma poszkodowany. A – alergie: Zapytaj, czy poszkodowany jest na coś uczulony. M – medykamenty: Zapytaj, czy poszkodowany przyjmuje
1 lutego 2021

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – zespół czynn-ości stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności

Napisz do nas