Skala GLASGOW
1 lutego 2021
Zasłabnięcie
1 lutego 2021

Szok

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) – rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.

Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie przeżywanie. Reakcja układu nerwowego na przeżycia traumatyczne (blada twarz, drżenie mięśni trudności z zasypianiem i podtrzymaniem snu). Inne objawy to m.in. drażliwość lub wybuchy gniewu, trudność koncentracji, nadmierna czujność.