Nasze programy


Podejmujemy i inicjujemy szereg działań, aby na polskich drogach było bezpieczniej. Nasze programy, skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Wszystkie mają charakter długofalowy i systemowy, a realizujemy je zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju w ścisłym porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.


Pierwsza pomoc to łatwe

Program szkoleń dla dorosłych i dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystępny sposób z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. Podczas ćwiczeń kładziemy nacisk na jak najlepsza odtworzenie rzeczywistych warunków udzielania pierwszej pomocy, dlatego korzystamy z defibrylatorów i odpowiednich fantomów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu edukacyjnego. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu oraz materiały edukacyjne.

Natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy zwiększa szansę na przeżycie trzykrotnie! Warto samemu zorganizować grupę szkoleniową, by w razie potrzeby być gotowym do niesienia pomocy innym.

Kacper – dziecko bezpieczne
na drodze

Autorski program realizowany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w formie imprezy o charakterze edukacyjnym. W zabawowej formie przemycana jest tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego. W imprezie uczestniczą dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, starszych oddziałów przedszkolnych, a także nauczyciele, rodzice, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy oraz przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Ideą programu jest przekazanie dzieciom poprzez zabawę zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zapoznanie dzieci ze sposobami unikania zagrożeń oraz podstawami udzielania pierwszej pomocy. Ważnym elementem programu jest wyposażenie wszystkich dzieci biorących udział w imprezie w sprawdzone i zaakceptowane elementy odblaskowe m.in. kamizelki, opaski zabezpieczające najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz materiały edukacyjne.Bezpieczna Autostrada

Ogólnopolska kampania społeczna realizowana wspólnie przez Centrum BRD oraz ubezpieczyciela Compensę. Podstawowym celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Akcja ma charakter ogólnopolski i przeprowadzana jest na autostradach A1, A2 i A4 do końca 2018 roku. W ramach kampanii dotychczas zrealizowano m.in. 21 eventów w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), podczas których odbyły się pokazy pierwszej pomocy. Kierowcy otrzymali pakiety materiałów zawierające m.in. informacje o tym, jak prawidłowo poruszać się po autostradach, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla dorosłych i najmłodszych, a także karty ICE (in case of emergency), pomocne przy powiadamianiu bliskich w razie wypadku. Materiały były również rozdawane na bramkach autostradowych i w oddziałach Compensy w całej Polsce. To pierwsza w Polsce akcja społeczna kompleksowo podchodząca do tematów bezpieczeństwa na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Dotychczas o kampanii usłyszało ponad 9 milionów ludzi, ponad 350 tysięcy osób dostało materiały edukacyjne, prawie 10.000 osób nauczyło się podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Kacper Ratownik

Program spotkań edukacyjno-zabawowych dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczestnicząc w grach, konkursach i rozwiązując atrakcyjne zadania: poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ćwiczą bandażowanie, zapamiętują numery alarmowe, uczą się reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uświadomienie wagi, jaką ma dla ratowania zdrowia i życia pierwsza pomoc, przekazanie algorytmu postępowania w sytuacji zagrożenia, rozwijanie twórczego myślenia przedszkolaków i uczniów oraz stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu to najważniejsze cele programu. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymują mini instrukcje pierwszej pomocy, a szkoły /przedszkola plansze i plakaty związane z tą tematyką.
Kacper Strażnikiem
Bezpiecznej Jazdy

Program promujący dziecięcych liderów w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Zadaniem Strażnika Bezpiecznej Jazdy jest upowszechnianie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, a przede wszystkim zwracanie uwagi na negatywne zachowania w ruchu drogowym wśród kolegów, rodziców i rodzin. Osoba, która zostanie mianowana na tę funkcję jest wyłaniana spośród uczestników turniejów i konkursów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które organizowane są w szkołach.


Widoczny rowerzysta – uczyć,
a nie karać

Program zwiększający bezpieczeństwo rowerzystów na drogach. Działania realizowane w ramach programu są związane z zatrzymywaniem przez Policję rowerzystów jeżdżących bez oświetlenia. Podczas kontroli nie są karani za popełnione wykroczenie, a zostają im wręczone pakiety (opaska fluorescencyjna z elementami odblaskowymi do założenia na nogę i dwie nalepki odblaskowe do naklejenia na rower). Ponadto zostają oni skierowani na szkolenie (realizowane przez Komendy Powiatowe Policji i Centrum BRD). Podczas szkolenia jego uczestnicy otrzymają materiały informujące o zasadach poruszania się po drogach.
Twój As to Pas

Program powszechnej edukacji dzieci i dorosłych w zakresie BRD. Inicjatywa Twój AS to PAS zakłada powszechną edukację dzieci i dorosłych w zakresie BRD poprzez dystrybucję zakładek książkowych w formie pasa bezpieczeństwa. Każdemu uczestnikowi akcji wręczony zostaje komplet składający się z pięciu różnych typów zakładek książkowych. Zakładka ma uniwersalny charakter. Może być używana zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Spełnia podwójne zadanie - wprowadzenie nawyku zapinania pasów i przypomnienie znaczenia podstawowych znaków drogowych. Pierwsza strona zakładki to imitacja pasa z napisem Twój AS to PAS. Strona druga zawiera wybrane znaki ruchu drogowego: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne i uzupełniające.


Bezpieczne Województwo Łódzkie

Program społeczny o potrzebie udzielania pierwszej pomocy na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie wybranych grup odbiorców w narzędzia pozwalające na skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Efektem realizacji projektu jest: rozpoznawanie miasta lub gminy, jako samorządu dbającego o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców danego obszaru, zastosowanie rozwiązań systemowych w obszarze ratowania osób poszkodowanych oraz skrócenie czasu podjęcia skutecznych działań związanych z ratowaniem życia osób poszkodowanych przed dojazdem kwalifikowanej pomocy medycznej.
BezpiecznA1

Program poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej A1. Ze względu na duże nasilenie ruchu i na długie odcinki pokonywane przez kierowców droga Nr 1 należy do jednej z najniebezpieczniejszych w kraju. Program kompleksowo dociera do dużej grupy odbiorców: kierowców samochodów, niechronionych uczestników ruchu drogowego, pracowników firm i instytucji zlokalizowanych przy drodze, pracowników stacji paliwowych, osób prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną, ratowników medycznych, Policjantów i strażaków jednostek znajdujących się w pobliżu drogi nr 1 oraz mieszkańców miast zlokalizowanych przy trasie. Rozbudową tego programu do skali ogólnopolskiej jest program „Bezpieczna Autostrada”


Nasze programy


Podejmujemy i inicjujemy szereg działań, aby na polskich drogach było bezpieczniej. Nasze programy, skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wszystkie mają charakter długofalowy i systemowy, a realizujemy je zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju w ścisłym porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.


Pierwsza pomoc to łatwe

Program szkoleń dla dorosłych i dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystępny sposób z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. Podczas ćwiczeń kładziemy nacisk na jak najlepsza odtworzenie rzeczywistych warunków udzielania pierwszej pomocy, dlatego korzystamy z defibrylatorów i odpowiednich fantomów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu edukacyjnego. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu oraz materiały edukacyjne.

Natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy zwiększa szansę na przeżycie trzykrotnie! Warto samemu zorganizować grupę szkoleniową, by w razie potrzeby być gotowym do niesienia pomocy innym.Kacper – dziecko bezpieczne
na drodze

Autorski program realizowany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w formie imprezy o charakterze edukacyjnym. W zabawowej formie przemycana jest tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego. W imprezie uczestniczą dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, starszych oddziałów przedszkolnych, a także nauczyciele, rodzice, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy oraz przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Ideą programu jest przekazanie dzieciom poprzez zabawę zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zapoznanie dzieci ze sposobami unikania zagrożeń oraz podstawami udzielania pierwszej pomocy. Ważnym elementem programu jest wyposażenie wszystkich dzieci biorących udział w imprezie w sprawdzone i zaakceptowane elementy odblaskowe m.in. kamizelki, opaski zabezpieczające najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz materiały edukacyjne.Bezpieczna Autostrada

Ogólnopolska kampania społeczna realizowana wspólnie przez Centrum BRD oraz ubezpieczyciela Compensę. Podstawowym celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Akcja ma charakter ogólnopolski i przeprowadzana jest na autostradach A1, A2 i A4 do końca 2018 roku. W ramach kampanii dotychczas zrealizowano m.in. 21 eventów w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), podczas których odbyły się pokazy pierwszej pomocy. Kierowcy otrzymali pakiety materiałów zawierające m.in. informacje o tym, jak prawidłowo poruszać się po autostradach, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla dorosłych i najmłodszych, a także karty ICE (in case of emergency), pomocne przy powiadamianiu bliskich w razie wypadku. Materiały były również rozdawane na bramkach autostradowych i w oddziałach Compensy w całej Polsce. To pierwsza w Polsce akcja społeczna kompleksowo podchodząca do tematów bezpieczeństwa na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Dotychczas o kampanii usłyszało ponad 9 milionów ludzi, ponad 350 tysięcy osób dostało materiały edukacyjne, prawie 10.000 osób nauczyło się podstaw udzielania pierwszej pomocy.Kacper Ratownik

Program spotkań edukacyjno-zabawowych dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczestnicząc w grach, konkursach i rozwiązując atrakcyjne zadania: poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ćwiczą bandażowanie, zapamiętują numery alarmowe, uczą się reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uświadomienie wagi, jaką ma dla ratowania zdrowia i życia pierwsza pomoc, przekazanie algorytmu postępowania w sytuacji zagrożenia, rozwijanie twórczego myślenia przedszkolaków i uczniów oraz stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu to najważniejsze cele programu. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymują mini instrukcje pierwszej pomocy, a szkoły /przedszkola plansze i plakaty związane z tą tematyką.


Kacper Strażnikiem
Bezpiecznej Jazdy

Program promujący dziecięcych liderów w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Zadaniem Strażnika Bezpiecznej Jazdy jest upowszechnianie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, a przede wszystkim zwracanie uwagi na negatywne zachowania w ruchu drogowym wśród kolegów, rodziców i rodzin. Osoba, która zostanie mianowana na tę funkcję jest wyłaniana spośród uczestników turniejów i konkursów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które organizowane są w szkołach.


Widoczny rowerzysta – uczyć,
a nie karać

Program zwiększający bezpieczeństwo rowerzystów na drogach. Działania realizowane w ramach programu są związane z zatrzymywaniem przez Policję rowerzystów jeżdżących bez oświetlenia. Podczas kontroli nie są karani za popełnione wykroczenie, a zostają im wręczone pakiety (opaska fluorescencyjna z elementami odblaskowymi do założenia na nogę i dwie nalepki odblaskowe do naklejenia na rower). Ponadto zostają oni skierowani na szkolenie (realizowane przez Komendy Powiatowe Policji i Centrum BRD). Podczas szkolenia jego uczestnicy otrzymają materiały informujące o zasadach poruszania się po drogach.


Twój As to Pas

Program powszechnej edukacji dzieci i dorosłych w zakresie BRD. Inicjatywa Twój AS to PAS zakłada powszechną edukację dzieci i dorosłych w zakresie BRD poprzez dystrybucję zakładek książkowych w formie pasa bezpieczeństwa. Każdemu uczestnikowi akcji wręczony zostaje komplet składający się z pięciu różnych typów zakładek książkowych. Zakładka ma uniwersalny charakter. Może być używana zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Spełnia podwójne zadanie - wprowadzenie nawyku zapinania pasów i przypomnienie znaczenia podstawowych znaków drogowych. Pierwsza strona zakładki to imitacja pasa z napisem Twój AS to PAS. Strona druga zawiera wybrane znaki ruchu drogowego: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne i uzupełniające.


Bezpieczne Województwo Łódzkie

Program społeczny o potrzebie udzielania pierwszej pomocy na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie wybranych grup odbiorców w narzędzia pozwalające na skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Efektem realizacji projektu jest: rozpoznawanie miasta lub gminy, jako samorządu dbającego o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców danego obszaru, zastosowanie rozwiązań systemowych w obszarze ratowania osób poszkodowanych oraz skrócenie czasu podjęcia skutecznych działań związanych z ratowaniem życia osób poszkodowanych przed dojazdem kwalifikowanej pomocy medycznej.


BezpiecznA1

Program poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej A1. Ze względu na duże nasilenie ruchu i na długie odcinki pokonywane przez kierowców droga Nr 1 należy do jednej z najniebezpieczniejszych w kraju. Program kompleksowo dociera do dużej grupy odbiorców: kierowców samochodów, niechronionych uczestników ruchu drogowego, pracowników firm i instytucji zlokalizowanych przy drodze, pracowników stacji paliwowych, osób prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną, ratowników medycznych, Policjantów i strażaków jednostek znajdujących się w pobliżu drogi nr 1 oraz mieszkańców miast zlokalizowanych przy trasie. Rozbudową tego programu do skali ogólnopolskiej jest program „Bezpieczna Autostrada”


Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapoznać
się z pełną ofertą naszych programów.


Napisz do nas