Szkolenia


Setki przeszkolonych firm, tysiące osób umiejące dzięki nam skutecznie udzielić pierwszej pomocy. Efekt? Dwoje ludzi uratowanych przez naszych kursantów. Pełen zakres szkoleń składa się z kilkunastu rodzajów szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy – zarówno certyfikowanych przez Europejską Radę resuscytacji i autorskich programów szkoleniowych.

Podstawowe skierowane są do osób zupełnie nieposiadających przygotowanie medycznego, te najbardziej zaawansowane z nich są skierowane do personelu medycznego.Szkolenia


Setki przeszkolonych firm, tysiące osób umiejące dzięki nam skutecznie udzielić pierwszej pomocy. Efekt? Dwoje ludzi uratowanych przez naszych kursantów. Pełen zakres szkoleń składa się z kilkunastu rodzajów szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy – zarówno certyfikowanych przez Europejską Radę resuscytacji i autorskich programów szkoleniowych.

Podstawowe skierowane są do osób zupełnie nie posiadających przygotowanie medycznego, te najbardziej zaawansowane z nich są skierowane do personelu medycznego.


Szkolenia podstawowe

Szkolenia podstawowe adresowane dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób z podstawową wiedzą w tym zakresie, pragnących poszerzyć i uzupełnić swoje umiejętności w obszarze pierwszej pomocy. Szkolenia te pozwalają na poznanie podstawowych metod postępowania w przypadku urazów, obrażeń i stanów zagrożenia życia, włącznie z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Szkolenia podstawowe to prawdziwe ABC w zakresie pierwszej pomocy, które powinien znać każdy.


SZKOLENIA PODSTAWOWE

Szkolenia zaawansowane

Szkolenia zaawansowane adresowane dla osób odbywających wcześniej szkolenia podstawowe, ale nie posiadających przygotowania medycznego. Odbiorcami tych szkoleń są osoby pragnące uzupełnić swoją wiedzę i przećwiczyć zdobyte wcześniej umiejętności. Szkolenia te są kontynuacją szkoleń podstawowych i pozwalają na rozbudowanie wiedzy o praktyczne umiejętności. Szkolenia zaawansowane to kolejny, ważny krok w kierunku doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.


SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

Szkolenia dla profesjonalistów

Celem tych szkoleń jest przygotowanie personelu medycznego, ratowników i jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania specjalistycznej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia. Certyfikowane przez ERC szkolenia dla profesjonalistów kierowane są do grup zawodowych, posiadających określone doświadczenie zawodowe i kwalifikacje medyczne, zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).


SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować szkolenie
– to może uratować życie!


Napisz do nas