SAMPLE
1 lutego 2021
Szok
1 lutego 2021

Skala GLASGOW

Ocena poziomu przytomności. Dokonywana jest w trzech obszarach (kategoriach): otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. Można uzyskać od 3 do 15 punktów. Ocenie podlega:

Otwieranie oczu:

 • 4 punkty – spontaniczne,
 • 3 punkty – na polecenie,
 • 2 punkty – na bodźce bólowe,
 • 1 punkt – nie otwiera oczu.

Kontakt słowny:

 • 5 punktów – odpowiedzi logiczne z zachowaną orientacją miejsca, czasu i własnej osoby,
 • 4 punkty – odpowiedź splątana, chaotyczna, jednak uwaga jest zachowana, a poszkodowany zastanawia się nad odpowiedzią,
 • 3 punkty – odpowiedź bez związku, nie na temat
 • lub krzyk,
 • 2 punkty – dźwięki niezrozumiałe, nieartykułowane, pojękiwanie,
 • 1 punkt – żaden.

Reakcja ruchowa:

 • 6 punktów – odpowiednia do poleceń, np. słownych, migowych (np. uściśnięcie dłoni),
 • 5 punktów – celowa, lokalizująca bodziec,
 • 4 punkty – reakcja obronna na ból – próba usunięcia bodźca bólowego
 • 3 punkty – odruch zgięcia (na ból lub spontanicznie), sugerujący odkorowanie
 • 2 punkty – odruch wyprostowania (na ból lub spontanicznie), sugerujący odmóżdżenie
 • 1 punkt – żadna.