Zasłabnięcie
1 lutego 2021
Zapraszamy na sympozjum
5 marca 2021

Polecana Bibliografia

Zagajewski T., Zagajewski T., Jędrzejko M.Z., Skuteczna Pomoc Przedmedyczna, Łódź 2020.

Goniewicz M., Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2020.

Gucawa J., Ostrowski M., Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe, Kraków 2018.

Zagajewski T., Pierwsza Pomoc-to łatwe, Łódź 2018.

Soar J., Perkins G.D., Nolan J., ABC Resuscytacji – zgodne z wytycznymi ERC 2015, Wrocław 2016.

Andres J. (red.), Koster R.W., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015.

Andres J. (red.), Wytyczne Resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015.

Algorytmy postępowania. Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015, Kraków 2015.

Gugała G. (red.), Smolarczyk L., Wojtania J., Jarosławska-Kolman K., Kubacki J., Pietrzak Z., Podstawy ratownictwa medycznego, Warszawa 2015

Witt. M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne – kwalifikowana pierwsza pomoc, Poznań 2014

Szarpak Ł., Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, Żyrardów 2012