Proponowana tematyka i opisy szkoleń

 
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• osoby pragnące poszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę
• osoby indywidualne i grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• zasady postępowania i zagrożenia w miejscu wypadku
• ocena stanu osoby nieprzytomnej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych i dzieci
• ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• zakładanie opatrunków w przypadku krwawień i oparzeń
• unieruchamianie w przypadku złamań
• zadławienia


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC – to łatwe
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• osoby pragnące poszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę
• osoby indywidualne i grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia – ocena bezpieczeństwa, bezpieczne podejście, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy
• postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, który nie oddycha
• ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych i dzieci
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• postępowanie w przypadku nieurazowych stanów zagrożenia życia – omdlenia, drgawki, udar, zawał
• zadławienia
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• postępowanie w przypadku urazowych stanów zagrożenia życia – rany, krwawienia, złamania, oparzenia
• zakładanie opatrunków, unieruchamianie kończyn
• bezprzyrządowe metody (opcje) rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych.


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, ćwicząc zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych przy użyciu narkogogli i alkogogli, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki, narkogogle i alkogogle. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
BLS AED/BASIC LIFE SUPPORT/AED - Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Kurs organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego a pragnące zostać ratownikami
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

Kurs składa się z dwóch części i poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS.

Część pierwsza:
• rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
• zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej)
• uciskania klatki piersiowej i wykonywanie oddechów ratowniczych
• algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Część druga:
• bezpieczna obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) wraz z elementami BLS


Jak pracujemy

Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej . Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Kurs prowadzony jest przez Instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, wykonując uciskanie klatki piersiowej i wykonywanie oddechów ratowniczych na fantomach, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Uczestnicy są poddawani ciągłej ocenie podczas ćwiczeń.


Uczestnik otrzymuje

• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”
• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (wersja polska i angielska)


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

• Kurs jest ważny 2 lata, po tym czasie należy odbyć kurs recertyfikacyjny
• Na 10 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać dane uczestników – imię i nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
POSTĘPOWANIE W URAZACH I INNYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które wcześniej odbyły szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy, pragnące uzupełnić swoją wiedzę
• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

Program jest kontynuacją przedstawionych wcześniej szkoleń i pozwala na przećwiczenie w praktyce zdobytych umiejętności w zakresie:
• pierwsza pomoc w sytuacji urazów i obrażeń:
- krwawienia
- oparzenia
- złamania
- skręcenia,
- zakładanie opatrunków, bandażowanie
- zakładanie kołnierza ortopedycznego i szyny Kramera
- umieszczenie poszkodowanego na desce ortopedycznej

• pierwsza pomoc w nieurazowych stanach zagrożenia życia:
-zawał, udar
-padaczka
- bezdech

• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo - oddechowa
• bezprzyrządowe metody rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie krótkiego wykładu i ćwiczeń praktycznych, na które poświęcamy ok. 70%-80% czasu. Ćwiczenia dostosowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, opatrując rany, ćwicząc zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych przy użyciu narkogogli i alkogogli, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, kończyny urazowe, sztuczne rany, narkogogle i alkogogle, apteczki, specjalistyczne opatrunki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KURS INSTRUKTORSKI - Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które pragną zostać instruktorami ERC
• osoby bez przeszkolenia medycznego


Ramowy Program

Dzień pierwszy - podzielony na dwie części i poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem.

Dzień drugi - kurs instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania przedstawiane są na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami.

Ocena - odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.


Jak pracujemy

Prezentujemy treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Kurs prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Ilość osób na kursie - maksymalnie 30 osób. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki.


Uczestnik otrzymuje

• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”
• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (wersja polska i angielska)


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

• Kurs jest ważny 2 lata, po tym czasie należy odbyć kurs recertyfikacyjny


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC - NIEMOWLĘTA I DZIECI
Czas trwania

4 godziny dydaktyczne


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego- rodzice, opiekunowie, wychowawcy
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawowe różnice w budowie dziecka i dorosłego
• zagrożenia charakterystyczne dla danych grup wiekowych
• bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia
• ocena stanu dziecka poszkodowanego
• ułożenie dziecka w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej niemowląt i dzieci
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• urazy, opatrywania ran, bandażowanie
• krwawienie z nosa
• zadławienia (algorytm postępowania)
• drgawki
• oparzenia


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, i ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy (Little Junior i Baby Anne) AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH DLA NAUCZYCIELI
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracyjni szkół i przedszkoli
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, bezpieczne podejście
• ocena stanu poszkodowanego
• ułożenie nieprzytomnego oddychającego w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• rany, urazy, unieruchamianie kończyn, zakładanie opatrunków
• krwawienie z nosa
• zadławienia- bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
• atak padaczki
• bezprzyrządowe metody rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych z podziałem na grupy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z użyciem AED. Dodatkowo uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności z zakresu opatrywania ran, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy (Full Body, Little Junior i Baby Anne) AED, apteczki, zestaw- narkogogle i alkogogle. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - PPOŻ
Czas trwania

6 – 8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• pracownicy firm, instytucji i zakładów pracy odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• instrukcja przeciwpożarowa
• obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
• zagrożenia pożarowe w obiekcie, rozprzestrzenianie się dymu i ognia
• oznakowania pożarowe i ewakuacyjne
• procedury alarmowe i ewakuacyjne
• zasady powiadamiania służb ratowniczych
• rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego
• użycie podstawowego sprzętu gaśniczego
• podstawowe techniki gaszenia pożarów


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Jest ono dostosowane indywidualnie do specyfiki pracy na określonym stanowisku. Szkolenie jest prowadzone przez czynnych pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki doświadczonym instruktorom, szkolenie przybiera atrakcyjną formę, gdyż mogą podzielić się oni własnymi przykładami z pracy zawodowej.


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO (AED)
Czas trwania

3 godziny dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które chcą poznać zasady bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• pracownicy miejsc, w których jest dostępny defibrylator – lotniska, dworce, urzędy, centra handlowe
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• informacje o urządzeniu AED
• wykaz i oznaczenie miejsc w jakich jest dostępne urządzenie
• sytuacje w jakich zachodzi potrzeba użycia AED
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) u dorosłych i dzieci (ćwiczenia na fantomach)


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, stosując AED na fantomach. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
INSTRUKTAŻ PIERWSZEJ POMOCY
Czas trwania

2 - 3 godziny dydaktyczne


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby (dorośli i młodzież) nie posiadające przygotowania medycznego


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia
• ocena stanu osoby poszkodowanej
• pozycja bezpieczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) i użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora AED
• postępowania w przypadku zadławień
• praktycznego wykorzystania apteczki


Jak pracujemy

Instruktaż jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, apteczki pierwszej pomocy.


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KACPER RATOWNIK DLA NAJMŁODSZYCH – WARSZTATY
Czas trwania

60 min. – 90 min.


Miejsce

• Warsztaty organizujemy na terenie całej Polski
• Jest możliwość zorganizowania warsztatów w naszej siedzibie lub bezpośrednio w szkołach i przedszkolach.


Dla kogo

• dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i ostatnich oddziałów przedszkolnych


Ramowy Program

Warsztaty są atrakcyjną formą nauki poprzez zabawę. W rolę Kacpra Ratownika wciela się jeden z instruktorów i prowadzi dzieci poprzez wszystkie wydarzenia jakie mogą je spotkać.

Dzieci uczestniczą w grach, konkursach i rozwiązują ciekawe zadania, dzięki temu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

Tematyka warsztatów:
• zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
• zasady bezpiecznego zachowania przy zdarzeniach niebezpiecznych
• numery alarmowe
• wzywanie pomocy
• ocena bezpieczeństwa swojego i innych
• ocena stanu poszkodowanego
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa
• bandażowanie


Jak pracujemy

Warsztaty są wspólną formą zabawy dzieci z opiekunami. Prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz profesjonalnego sprzętu edukacyjnego - fantomy (dziecko, dorosły), apteczki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• Dyplom Małego Ratownika,
• mini instrukcję pierwszej pomocy
• gadżety edukacyjne


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
POKAZ PIERWSZEJ POMOCY I RATOWNICTA
Czas trwania

2-8 godzin dydaktycznych w zależności od zakresu programu


Miejsce

Pokazy organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego,
• grupy zorganizowane
• uczestnicy spotkań integracyjnych lub eventów,
• uczestnicy kampanii społecznych


Ramowy Program

• postępowanie z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych i dzieci
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• postępowanie w nagłych stanach – zadławienia, drgawki, atak serca, omdlenia
• postępowanie w najczęściej występujących urazach – rany, krwotoki, oparzenia, zakładanie opatrunków


Jak pracujemy

Prowadzimy symulacje zdarzeń, w których uczestnicy aktywnie uczestniczą, pomagając osobie poszkodowanej. Zaletą pokazu jest to, że przez cały czas jego trwania są zaangażowane wszystkie osoby. Pokaz jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki pierwszej pomocy.


Nagrody dla uczestników

Za aktywny udział w pokazie uczestnicy otrzymują nagrody.


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od warunków.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC - TO ŁATWE KURS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
Czas trwania

8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny, pragnący odnowić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• przypomnienie standardów resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci
• użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
• wentylacja workiem samorozprężalnym
• udrażnianie dróg oddechowych: rurka krtaniowa LT i maska krtaniowa LMA
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• postępowanie w stanach zagrożenia życia (zawał serca, udar mózgu, bezdech)
• postępowanie w przypadku zadławień (algorytm postępowania),urazów, krwawień, omdleń, drgawek, oparzeń


Jak pracujemy

Kurs prowadzimy w formie wykładu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. 70%-80% czasu kursu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne. Celem kursu jest podniesienie efektywności pracy w zespole medycznym poprzez ustandaryzowanie istniejących procedur oraz zapoznanie z najnowszymi technikami postępowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki, etc.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe) • mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
E-learningowy KURS PIERWSZEJ POMOCY
Czas trwania

45 min. – 60 min.


Dla kogo

• Osoby, które pragną przejść pełen proces szkoleniowy w wersji całkowicie elektronicznej, będącej połączeniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia na sali szkoleniowej, a następnie utrwaloną poprzez platformę elektroniczną.


Ramowy Program

Szkolenie składa się z czterech modułów:
podstawy prawne - zdobycie wiedzy na temat prawnych podstaw udzielania pierwszej pomocy i poznanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy;
resuscytacja krążeniowo – oddechowa - zdobycie umiejętności pozwalających na ocenę stanu osoby nieprzytomnej i przeprowadzenie prawidłowo resuscytacji;
automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) - zasady użytkowania;
pozycja bezpieczna - ułożenie poszkodowanego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej.

Treść szkolenia została opracowana przez ekspertów Szkoły Ratownictwa Centrum BRD. Jest ona zgodna z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.


Jak pracujemy

Dostęp do kursu przekazujemy w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zaletą kursu jest odbycie jego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dogodnym dla uczestnika.


Cena

Ustalana jest indywidualnie.


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRDZapisy i kontakt

KLIKNIJ
Adres Platformy

www.firstaid.com.pl
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• pracownicy administracji państwowej, firm, szkół, urzędów,
• lotnisk, dworców, placówek handlowych


Ramowy Program

• sytuacje kryzysowe o charakterze terrorystycznym, jakie mogą wystąpić na terenie obiektu lub w jego otoczeniu, np. samochód wypełniony ładunkami wybuchowymi, bagaż pozostawiony na lotnisku, incydenty z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia– sytuacja zakładnicza, pożar
• udzielenie wsparcia psychologicznego
• postępowanie w przypadku paniki
• zasady ewakuacji
udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia (bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa, użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego(AED), opatrzenie ran, omdlenia, oparzenia)


Jak pracujemy

Kurs prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Pokazujemy sytuacje kryzysowe w praktyce, symulując zdarzenia. Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczenia w takiej sytuacji, sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
 

Proponowana tematyka i opisy szkoleń

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• osoby pragnące poszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę
• osoby indywidualne i grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• zasady postępowania i zagrożenia w miejscu wypadku
• ocena stanu osoby nieprzytomnej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych i dzieci
• ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• zakładanie opatrunków w przypadku krwawień i oparzeń
• unieruchamianie w przypadku złamań
• zadławienia


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC – to łatwe
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• osoby pragnące poszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę
• osoby indywidualne i grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia – ocena bezpieczeństwa, bezpieczne podejście, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy
• postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, który nie oddycha
• ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych i dzieci
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• postępowanie w przypadku nieurazowych stanów zagrożenia życia – omdlenia, drgawki, udar, zawał
• zadławienia
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• postępowanie w przypadku urazowych stanów zagrożenia życia – rany, krwawienia, złamania, oparzenia
• zakładanie opatrunków, unieruchamianie kończyn
• bezprzyrządowe metody (opcje) rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych.


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, ćwicząc zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych przy użyciu narkogogli i alkogogli, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki, narkogogle i alkogogle. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
BLS AED/BASIC LIFE SUPPORT/AED - Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Kurs organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego a pragnące zostać ratownikami
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

Kurs składa się z dwóch części i poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS.

Część pierwsza:
• rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
• zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej)
• uciskania klatki piersiowej i wykonywanie oddechów ratowniczych
• algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Część druga:
• bezpieczna obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) wraz z elementami BLS


Jak pracujemy

Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej . Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Kurs prowadzony jest przez Instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, wykonując uciskanie klatki piersiowej i wykonywanie oddechów ratowniczych na fantomach, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Uczestnicy są poddawani ciągłej ocenie podczas ćwiczeń.


Uczestnik otrzymuje

• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”
• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (wersja polska i angielska)


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

• Kurs jest ważny 2 lata, po tym czasie należy odbyć kurs recertyfikacyjny
• Na 10 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać dane uczestników – imię i nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
POSTĘPOWANIE W URAZACH I INNYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które wcześniej odbyły szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy, pragnące uzupełnić swoją wiedzę
• osoby nie posiadające przygotowania medycznego
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

Program jest kontynuacją przedstawionych wcześniej szkoleń i pozwala na przećwiczenie w praktyce zdobytych umiejętności w zakresie:
• pierwsza pomoc w sytuacji urazów i obrażeń:
- krwawienia
- oparzenia
- złamania
- skręcenia,
- zakładanie opatrunków, bandażowanie
- zakładanie kołnierza ortopedycznego i szyny Kramera
- umieszczenie poszkodowanego na desce ortopedycznej

• pierwsza pomoc w nieurazowych stanach zagrożenia życia:
-zawał, udar
-padaczka
- bezdech

• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo - oddechowa
• bezprzyrządowe metody rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie krótkiego wykładu i ćwiczeń praktycznych, na które poświęcamy ok. 70%-80% czasu. Ćwiczenia dostosowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, opatrując rany, ćwicząc zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych przy użyciu narkogogli i alkogogli, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, kończyny urazowe, sztuczne rany, narkogogle i alkogogle, apteczki, specjalistyczne opatrunki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KURS INSTRUKTORSKI - Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które pragną zostać instruktorami ERC
• osoby bez przeszkolenia medycznego


Ramowy Program

Dzień pierwszy - podzielony na dwie części i poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem.

Dzień drugi - kurs instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania przedstawiane są na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami.

Ocena - odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.


Jak pracujemy

Prezentujemy treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Kurs prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Ilość osób na kursie - maksymalnie 30 osób. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki.


Uczestnik otrzymuje

• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”
• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (wersja polska i angielska)


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

• Kurs jest ważny 2 lata, po tym czasie należy odbyć kurs recertyfikacyjny


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC - NIEMOWLĘTA I DZIECI
Czas trwania

4 godziny dydaktyczne


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego- rodzice, opiekunowie, wychowawcy
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawowe różnice w budowie dziecka i dorosłego
• zagrożenia charakterystyczne dla danych grup wiekowych
• bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia
• ocena stanu dziecka poszkodowanego
• ułożenie dziecka w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej niemowląt i dzieci
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• urazy, opatrywania ran, bandażowanie
• krwawienie z nosa
• zadławienia (algorytm postępowania)
• drgawki
• oparzenia


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, i ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy (Little Junior i Baby Anne) AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH DLA NAUCZYCIELI
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracyjni szkół i przedszkoli
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, bezpieczne podejście
• ocena stanu poszkodowanego
• ułożenie nieprzytomnego oddychającego w pozycji bezpiecznej
• przeprowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• rany, urazy, unieruchamianie kończyn, zakładanie opatrunków
• krwawienie z nosa
• zadławienia- bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
• atak padaczki
• bezprzyrządowe metody rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych z podziałem na grupy. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z użyciem AED. Dodatkowo uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności z zakresu opatrywania ran, etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy (Full Body, Little Junior i Baby Anne) AED, apteczki, zestaw- narkogogle i alkogogle. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 1-2 lata


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - PPOŻ
Czas trwania

6 – 8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• pracownicy firm, instytucji i zakładów pracy odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• instrukcja przeciwpożarowa
• obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
• zagrożenia pożarowe w obiekcie, rozprzestrzenianie się dymu i ognia
• oznakowania pożarowe i ewakuacyjne
• procedury alarmowe i ewakuacyjne
• zasady powiadamiania służb ratowniczych
• rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego
• użycie podstawowego sprzętu gaśniczego
• podstawowe techniki gaszenia pożarów


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Jest ono dostosowane indywidualnie do specyfiki pracy na określonym stanowisku. Szkolenie jest prowadzone przez czynnych pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki doświadczonym instruktorom, szkolenie przybiera atrakcyjną formę, gdyż mogą podzielić się oni własnymi przykładami z pracy zawodowej.


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO (AED)
Czas trwania

3 godziny dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby, które chcą poznać zasady bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• pracownicy miejsc, w których jest dostępny defibrylator – lotniska, dworce, urzędy, centra handlowe
• osoby indywidualne
• grupy zorganizowane


Ramowy Program

• informacje o urządzeniu AED
• wykaz i oznaczenie miejsc w jakich jest dostępne urządzenie
• sytuacje w jakich zachodzi potrzeba użycia AED
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) u dorosłych i dzieci (ćwiczenia na fantomach)


Jak pracujemy

Szkolenie prowadzimy w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, stosując AED na fantomach. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
INSTRUKTAŻ PIERWSZEJ POMOCY
Czas trwania

2 - 3 godziny dydaktyczne


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby (dorośli i młodzież) nie posiadające przygotowania medycznego


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia
• ocena stanu osoby poszkodowanej
• pozycja bezpieczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) i użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora AED
• postępowania w przypadku zadławień
• praktycznego wykorzystania apteczki


Jak pracujemy

Instruktaż jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, apteczki pierwszej pomocy.


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KACPER RATOWNIK DLA NAJMŁODSZYCH – WARSZTATY
Czas trwania

60 min. – 90 min.


Miejsce

• Warsztaty organizujemy na terenie całej Polski
• Jest możliwość zorganizowania warsztatów w naszej siedzibie lub bezpośrednio w szkołach i przedszkolach.


Dla kogo

• dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i ostatnich oddziałów przedszkolnych


Ramowy Program

Warsztaty są atrakcyjną formą nauki poprzez zabawę. W rolę Kacpra Ratownika wciela się jeden z instruktorów i prowadzi dzieci poprzez wszystkie wydarzenia jakie mogą je spotkać.

Dzieci uczestniczą w grach, konkursach i rozwiązują ciekawe zadania, dzięki temu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

Tematyka warsztatów:
• zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
• zasady bezpiecznego zachowania przy zdarzeniach niebezpiecznych
• numery alarmowe
• wzywanie pomocy
• ocena bezpieczeństwa swojego i innych
• ocena stanu poszkodowanego
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa
• bandażowanie


Jak pracujemy

Warsztaty są wspólną formą zabawy dzieci z opiekunami. Prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz profesjonalnego sprzętu edukacyjnego - fantomy (dziecko, dorosły), apteczki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• Dyplom Małego Ratownika,
• mini instrukcję pierwszej pomocy
• gadżety edukacyjne


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
POKAZ PIERWSZEJ POMOCY I RATOWNICTA
Czas trwania

2-8 godzin dydaktycznych w zależności od zakresu programu


Miejsce

Pokazy organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby nie posiadające przygotowania medycznego,
• grupy zorganizowane
• uczestnicy spotkań integracyjnych lub eventów,
• uczestnicy kampanii społecznych


Ramowy Program

• postępowanie z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych i dzieci
• zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
• postępowanie w nagłych stanach – zadławienia, drgawki, atak serca, omdlenia
• postępowanie w najczęściej występujących urazach – rany, krwotoki, oparzenia, zakładanie opatrunków


Jak pracujemy

Prowadzimy symulacje zdarzeń, w których uczestnicy aktywnie uczestniczą, pomagając osobie poszkodowanej. Zaletą pokazu jest to, że przez cały czas jego trwania są zaangażowane wszystkie osoby. Pokaz jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki pierwszej pomocy.


Nagrody dla uczestników

Za aktywny udział w pokazie uczestnicy otrzymują nagrody.


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od warunków.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
PIERWSZA POMOC - TO ŁATWE KURS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
Czas trwania

8 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny, pragnący odnowić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy


Ramowy Program

• podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
• przypomnienie standardów resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci
• użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
• wentylacja workiem samorozprężalnym
• udrażnianie dróg oddechowych: rurka krtaniowa LT i maska krtaniowa LMA
• użycie apteczki jako narzędzia pierwszej pomocy
• postępowanie w stanach zagrożenia życia (zawał serca, udar mózgu, bezdech)
• postępowanie w przypadku zadławień (algorytm postępowania),urazów, krwawień, omdleń, drgawek, oparzeń


Jak pracujemy

Kurs prowadzimy w formie wykładu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i ćwiczeń praktycznych. 70%-80% czasu kursu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne. Celem kursu jest podniesienie efektywności pracy w zespole medycznym poprzez ustandaryzowanie istniejących procedur oraz zapoznanie z najnowszymi technikami postępowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki, etc.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe) • mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
E-learningowy KURS PIERWSZEJ POMOCY
Czas trwania

45 min. – 60 min.


Dla kogo

• Osoby, które pragną przejść pełen proces szkoleniowy w wersji całkowicie elektronicznej, będącej połączeniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia na sali szkoleniowej, a następnie utrwaloną poprzez platformę elektroniczną.


Ramowy Program

Szkolenie składa się z czterech modułów:
podstawy prawne - zdobycie wiedzy na temat prawnych podstaw udzielania pierwszej pomocy i poznanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy;
resuscytacja krążeniowo – oddechowa - zdobycie umiejętności pozwalających na ocenę stanu osoby nieprzytomnej i przeprowadzenie prawidłowo resuscytacji;
automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) - zasady użytkowania;
pozycja bezpieczna - ułożenie poszkodowanego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej.

Treść szkolenia została opracowana przez ekspertów Szkoły Ratownictwa Centrum BRD. Jest ona zgodna z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.


Jak pracujemy

Dostęp do kursu przekazujemy w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zaletą kursu jest odbycie jego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dogodnym dla uczestnika.


Cena

Ustalana jest indywidualnie.


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRDZapisy i kontakt

KLIKNIJ
Adres Platformy

www.firstaid.com.pl
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Czas trwania

6 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• pracownicy administracji państwowej, firm, szkół, urzędów,
• lotnisk, dworców, placówek handlowych


Ramowy Program

• sytuacje kryzysowe o charakterze terrorystycznym, jakie mogą wystąpić na terenie obiektu lub w jego otoczeniu, np. samochód wypełniony ładunkami wybuchowymi, bagaż pozostawiony na lotnisku, incydenty z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia– sytuacja zakładnicza, pożar
• udzielenie wsparcia psychologicznego
• postępowanie w przypadku paniki
• zasady ewakuacji
udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia (bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa, użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego(AED), opatrzenie ran, omdlenia, oparzenia)


Jak pracujemy

Kurs prowadzimy w formie wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, i ćwiczeń praktycznych. Dostosowujemy je indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników i charakter wykonywanej przez nich pracy. Pokazujemy sytuacje kryzysowe w praktyce, symulując zdarzenia. Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczenia w takiej sytuacji, sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, opatrując rany, układając poszkodowanego w pozycji bezpiecznej etc. Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu - fantomy, AED, apteczki. Szkolenie jest prowadzone przez Dyrektora kursu i wykwalifikowanych Instruktorów.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować szkolenie
– to może uratować życie!


Napisz do nas