Pokazy pierwszej pomocy – Gmina Jeżów, 23 listopada 2016 r.
23 listopada 2016
Instytut Pamięci Narodowej – kurs pierwszej pomocy – Łódź, 30.11.2016 r.
30 listopada 2016

Pokazy pierwszej pomocy dla Samorządu Gminy w Rogowie – 25 listopada 2016 r.

W dniu 25 listopada br Szkoła Ratownictwa Centrum BRD przeprowadziła pokaz pierwszej pomcoy dla przedstawicieli samorządu Gminy Rogów.

Jest to drugie spotkanie, którego celem jest zapoznanie przedstawicieli samorządów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, obsługi automatycznego, zewnętrznego defibrtylatora oraz bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych.

Kolejne pokazy odbędą się w grudniu i zorganizowane zostaną dla Gminy Dmosin.