Pokazy pierwszej pomocy dla Samorządu Gminy w Rogowie – 25 listopada 2016 r.
25 listopada 2016

Pokazy pierwszej pomocy – Gmina Jeżów, 23 listopada 2016 r.

Koniec listopada rozpoczęliśmy cyklem pokazów z pierwszej pomocy dla gmin wchodzących w skład powiatu brzezińskiego.

Pokazy mają na celu zapoznanie przedstawicieli samorządów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i obsługi AED, w tym również bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych i pod wpływem alkoholu.

W trakcie pokazu przedstawiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym, prawidłowe wykonanie RKO z wykorzystaniem defirylatora, układanie osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej bezpiecznej, zasady postępowania w przypadku zadławienia, itp. Chętni mogli przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na przygotowanym do tego celu fantomie.

Kolejne spotkania zaplanowane zostały na przełom listopada i grudnia br.