Pokazy pierwszej pomocy dla Samorządu Gminy w Rogowie – 25 listopada 2016 r.
25 listopada 2016
Model postępowania ratowniczego dla pirotechników – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – 29.11.2016 r.
1 grudnia 2016

Instytut Pamięci Narodowej – kurs pierwszej pomocy – Łódź, 30.11.2016 r.

W dniu 30 listopada 2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci narodowej.

Tematyka kursu obejmowała:

  1. Kurs CPR/AED (ocena bezpieczeństwa, prawidłowe wezwanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, AED, pozycja bezpieczna)
  2. Pierwszą pomoc w najczęściej występujących urazach, obrażeniach i stanach zagrożenia życia
  3. Rozpoznawanie zachowań osób będących pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych.