Przydatne akty prawne
1 lutego 2021
Reanimacja
1 lutego 2021

PRC Polska Rada Resuscytacji

Jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym propagującym standardy resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku. Siedzibą Rady jest Kraków. Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych:

  • podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna oraz pierwsza pomoc (BLS-AED);
  • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (ALS);
  • zabiegi resuscytacyjne w pediatrii (PLS);
  • ostre zespoły wieńcowe (ACS);
  • udar mózgu;
  • resuscytacja w urazach;
  • resuscytacja wewnątrzszpitalna;
  • resuscytacja pozaszpitalna;
  • badania eksperymentalne i kliniczne;
  • szkolenia i edukacja.