Jednostki organizacyjne związane z ochroną zdrowia i pierwszą pomocą
1 lutego 2021
Pozycja przeciwwstrząsowa
1 lutego 2021

Omdlenie

To nagła, krótkotrwała, przemijająca utrata przytomności wywołana niedotlenieniem mózgu.

Przyczyny omdlenia:

  • długotrwała pozycja stojąca,
  • zbyt szybkie wstawanie z krzesła, łóżka
  • strach, lęk, silne przeżycia emocjonalne,
  • silny ból,
  • zażywanie środków psychoaktywnych, alkohol,
  • niskie ciśnienie krwi,
  • cukrzyca.