1 lutego 2021

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie – chwilowe osłabienie organizmu charakteryzujące się uczuciem tracenia kontaktu z otoczeniem, uczuciem utraty przytomności (bez jej pełnej utraty) zaburzeniem świadomości, widzenia, zawrotów głowy, osłabienia mięśni. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy.
1 lutego 2021

Szok

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) – rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny,
1 lutego 2021

Skala GLASGOW

Ocena poziomu przytomności. Dokonywana jest w trzech obszarach (kategoriach): otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. Można uzyskać od 3 do 15 punktów. Ocenie podlega: Otwieranie oczu: 4 punkty – spontaniczne, 3 punkty – na polecenie, 2 punkty – na bodźce
1 lutego 2021

SAMPLE

Wywiad przeprowadzany z poszkodowanym według poniższego schematu: S – symptomy: Zapytaj, co się stało i jakie dolegliwości ma poszkodowany. A – alergie: Zapytaj, czy poszkodowany jest na coś uczulony. M – medykamenty: Zapytaj, czy poszkodowany przyjmuje
1 lutego 2021

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – zespół czynn-ości stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności
1 lutego 2021

Reanimacja

Zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Celem reanimacji jest przywrócenie krążenia, oddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) oraz czynności ośrodkowego układu nerwowego.
1 lutego 2021

PRC Polska Rada Resuscytacji

Jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym propagującym standardy resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku. Siedzibą Rady jest Kraków. Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych: podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna
1 lutego 2021

Przydatne akty prawne

Akt prawny Link do dokumentu Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym     https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1 lutego 2021

Pozycja przeciwwstrząsowa

Ułożenie poszkodowanego tak, aby głowa znajdowała się najniżej. Poszkodowany leży na plecach, jego nogi unosimy na 30 – 40 cm. Spowoduje to zgromadzenie krwi w narządach najważniejszych dla życia (mózg, serce, płuca). Chronimy poszkodowanego przed utratą