XVIII Międzynarodowa Konferencja “Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa” BRD – Ratownictwo – Pierwsza pomoc – już za 20 dni
17 listopada 2023

XVIII Międzynarodowa Konferencja pn. „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa BRD – Ratownictwo – Pierwsza pomoc” Gdańsk 2023

XVIII Międzynarodowa Konferencja pn. „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa BRD – Ratownictwo – Pierwsza pomoc” już za nami. Odbyła się ona wzorem roku 2022 w bardzo gościnnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Współorganizatorami konferencji w nami byli także Fundacja Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo oraz Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Patronatem honorowym konferencję objęli Komisja Europejska – przedstawicielstwo w Polsce, Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 300 osób.

Głównym sponsorem konferencji niezmiennie jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

W bieżącym roku program konferencji skupił się na czterech głównych panelach.
Panel pierwszy – Edukacja, Prewencja I Nowe Technologie poświęcony był aktualnemu stanowi BRD w Polsce i wyzwaniami jakie nasz czekają w najbliższych latach, edukacji społecznej jako determinancie poprawy bezpieczeństwa oraz przykładom długofalowych kampanii i ich rozwoju w ostatnich latach.

W kolejnym panelu poświęconym Ekologii i Bezpieczeństwo poruszane były kwestie samochodów elektrycznych i ich realnego wpływu na środowisko, wpływu nowoczesnych funkcji pojazdów i inteligentnych systemów transportowych w kontekście ekologii, strefy transportu nieemisyjnego oraz zagadnienia poprawy bezpieczeństwa i ekologii poprzez edukację nauki jazdy w specyficznym środowisku jakim są autostrady. Dodatkowym tematem spinającym kwestię ekologii i bezpieczeństwa był temat związanych z edukacją kierowców 50+ jako grupy wchodzącej w wiek z pojawiającymi się zagrożeniami.

W drugiej części konferencji w kolejnym module poświęconym Alkoholowi, NSP i innym zagrożeniom na drogach poruszano tematy problemu kierowców poruszających się pod wpływem na polskich drogach, alkoblokad jako metody odpowiedzialnego prowadzenia pojazdów. Zaprezentowany w tym panelu został także program Autosobriety stworzony przez CIFAL – agendę ONZ-tu realizowany w Polsce – jako pierwszym kraju w UE. Ciekawym zakończeniem tego modułu było odniesienie bezpieczeństwa na drogach do rachunku sumienia.

Ostatnim panelem – nieodzownym od wielu lat – kończącym tegoroczną konferencję był moduł związany z Ratownictwem medycznym jako stałym elemencie BRD. W tym roku eksperci prowadzący moduł skupili uwagę na współpracy służb z kierowcami cywilnymi. Jak ta współpraca powinna wyglądać, aby efektywnie wykorzystać kierowców i jednocześnie aby ich zmotywować do przyszłej jeszcze bardziej skutecznej pomocy. Cel który przyświecał dyskusji nt. edukacji kierowców w zakresie pierwszej pomocy i efektywnej współpracy to wyeliminowanie do zera ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w jak najbliższej przyszłości.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. do funkcjonariuszy Policji, wojska, strażników miejskich służb specjalnych, przedstawicieli zarządców dróg, ratowników medycznych, instytucji wspierających służby ratownicze, a także firm które w swojej polityce także chcą dążyć do poprawy bezpieczeństwa zarówno swoich pracowników jak i całego społeczeństwa.
Konferencji jak corocznie towarzyszyła wystawa partnerów prezentujących najnowsze rozwiązania w dziedzinie medycyny ratunkowej jak i w dziedzinie infrastruktury drogowej i zabezpieczaniu kierowców. Kolejna konferencja planowana jest na listopad 2024 roku. Więcej szczegółów na temat edycji 2024 na stronei konferencji pod adresem www.konferencjabrd.org