XVI Konferencja już za 90 godzin – PGE Narodowy
28 lutego 2019
Początek kampanii Bezpieczna Autostrada 2019 – pierwsze eventy
28 kwietnia 2019

Relacja z XVI Międzynarodowej Konferencji BRD

W dniu 4 marca 2019 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
W konferencji wzięło udział ok. 220 osób. Wśród uczestników konferencji byli m.in. goście z Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Obecni byli przedstawiciele administracji rządowej m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji samorządowej z wielu miast w Polsce, przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskich. Przedstawiciele Biznesu, Nauki, Ratownictwa Medycznego, Instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach. W czasie sesji plenarnej jak i podczas paneli tematycznych głos zabierali eksperci związani z BRD i ratownictwem z Polski i zagranicy. Patronat Instytucjonalny Konferencji objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Polską Radą Resuscytacji.

Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. W trakcie konferencji poruszane były tematy związane ze zagrożeniami związanymi z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników na drogach, negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz współpracą jednostek samorządowych ze służbami mundurowymi i ratowniczymi.
Wzorem poprzedniej konferencji uczestniczy w drugiej części dnia uczestniczyli w panelach tematycznych dla profesjonalistów, podczas których wspólnie dyskutowano nad propozycjami zmian zarówno w legislacji jak i wykorzystywaniem dobrych praktyk polskich i zagranicznych. Podczas wspólnych dyskusji często burzliwych widać było już pierwsze wypracowywane wspólnie rozwiązania. Już po zakończeniu konferencji – zbierając pierwsze wnioski z wystąpień i dyskusji panelowych – widać, że spotkanie to może przynieść wymierne korzyści w poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach i wpłynąć na zwiększenie współpracy pomiędzy służbami i instytucjami. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.

Kolejna konferencja: II połowa 2020 roku. O szczegółach i lokalizacji będziemy informować w IV kwartale br.

 

Foto: Aneta Sobieraj KWP Łódź