Zakończenie tegorocznej edycji kampanii Bezpieczna Autostrada w Opolu
7 września 2019
„Kacper – Dziecko bezpieczne na drodze” na Śląsku
26 września 2019

Podsumowanie rocznego projektu realizowanego na zlecenie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

Dziś  w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi zrealizowaliśmy konferencję  „Diagnoza problemu narkotykowego i nowych substancji psychoaktywnych na poziomie lokalnym –  skala i typy zjawiska, uwarunkowania, obszary zagrożeń – projekty modelowych rozwiązań i delegacje dla profilaktyki”. Konferencja ta była zwieńczeniem realizowanego przez nas od ponad roku autorskiego projektu trwającego od września 2018 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu autorytetów naukowych i wielu ekspertów z całej Polski stworzyliśmy najbardziej aktualne kompendium wiedzy z zakresu modelowych rozwiązań problemu narkotyków i NSP. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w niniejszy projekt.