Pierwsza pomoc – to łatwe


Jest to szkolenie adresowane dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie pierwszej pomocy.


Kurs ten może być połączony ze szkoleniami dla pracowników organizowanymi np. w ramach spotkań integracyjnych. Szkolenie to jest rozbudowaną formą szkolenia podstawowego poszerzoną o część urazową i inne stany zagrożenia życia.


Uczestnicy szkolenia „Pierwsza pomoc – to łatwe” uzyskują Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować szkolenie
– to może uratować życie!


Napisz do nas