Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych: 16-27 stycznia 2017 r.

Mło nam poinformować, że podobnie jak w okresie wakacyjnym Szkoła Ratownictwa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi organizuje zajęcia dla dzieci z łódzkich szkół.

W czasie trwania zajęć w zabawowej formie przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące ratownictwa, bezpiecznego zachowania się na drodze oraz innych zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w wolnym czasie. Zajęcia mają formę multimedialną a główny bohater opowiadania - Kacper ratownik - ułatwia zrozumienie przekazywanej wiedzy. Są to zajęcia praktyczne - dzieci biorą udział w konkursach, czynnie uczestniczą w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy, rozwiązują zagadki.

Wszystkie dzieci w nagrodę za uczestnictwo w zajęciach otrzymują dyplom Małego Ratownika, komiks z Kacprem ratownikiem, zakładki książkowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach. Z uwagi na zaplanowane terminy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr tel. 42 6789100.

Zajęcia "Kacper Ratownik" dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Zajęcia Kacper ratownik

Zajęcia Kacper ratownik

Zajęcia Kacper Ratownik - Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi

Zajęcia Kacper Ratownik - Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi


Projekt "Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej"

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbył się publiczny pokaz ratownictwa z wykorzystaniem AED.
Pokaz związany był z rozstrzygniętym projektem Budżetu Obywatelskiego, który zakłada rozmieszczenie 80 defibrylatorów, dostępnych dla mieszkańców Łodzi.

Głosując w budżecie obywatelskim łodzianie zdecydowali, że w mieście rozmieszczone zostaną defibrylatory. Ponad 7 tys. osób wsparło projekt "Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej", który zostanie w pełni zrealizowany w 2017 roku. W przyszłym roku pojawi się mapa, na której umieszczone zostaną punkty, w których umieszczone zostaną defibrylatory. Mogą to być przystanki, place i inne ogólnodostępne miejsca w przestrzeni miejskiej.
Po rozmieszczeniu wszystkich 80 defibrylatorów, Łódź będzie najbezpieczniejszym miastem w Polsce pod względem liczby tego typu urządzeń. Defibrylatory mają być proste w użyciu. Większość osób będzie mogła z nich bezpiecznie korzystać.

Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej


XIV Międzynarodowa Konferencja

Kolejna - już czternasta - nasza międzynarodowa konferencja jest za nami. W tym roku zorganizowaliśmy ją przy współudziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Udział w konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służby mundurowe, osoby związanie z medycyną ratunkową, lekarze i ratownicy oraz przedstawiciele oświaty. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 300 osób.

Dodatkowym elementem był zorganizowany w Pasażu Schillera pokaz dynamiczny współdziałania służb w sytuacji zagrożenia.
Zorganizowaliśmy ten pokaz dzięki współudziałowi: Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia DASMED. Miał on na celu pokazanie nowego modelu udzielania pierwszej pomocy pirotechnikowi po wybuchu. Model ten jest efektem rocznej współpracy Centrum BRD i SG.

Jak co roku konferencji towarzyszył zorganizowany przez nas równolegle Przystanek „Zdrowa Łódź” - bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Łodzi i regionu. W badaniach udział wzięło ponad 2.500 osób.
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych - na ul. Piotrkowskiej odbyła się także wystawa służb mundurowych i nowoczesnych pojazdów ratownictwa. Jak zawsze ta część cieszyła się ogromną popularnością – wzięło w niej udział ponad 4.000 dzieci.

Na następną - jubileuszową - VX konferencje zapraszamy w czerwcu 2017 roku – szczegóły wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z konferencji.

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

 


 

PATRONAT I KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

 • Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji
 • ppłk SG Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi 
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki 
 • insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
 • bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki – Dyrektor MIVA Polska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Tomasz Zagajewski – Dyrektor Generalny Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • ppłk SG Krzysztof Zabielski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi
 • mjr SG Przemysław Kornacki – Kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów – Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 • mł. insp. Sławomir Suliński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji – Przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Florek – Katedra i Zakład Toksykologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński – Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała – Kierownik Kliniki Anestezjologii
 • i Intensywnej Terapii Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – Komenda Główna Straży Granicznej
 • Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych
 • Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • dr n. med. Paweł Ziółkowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

 


 

PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 – 10.15    Rejestracja uczestników
10.15 – 10.30    Rozpoczęcie konferencji – powitanie gości i uczestników konferencji
10.30 – 10.35    Wprowadzenie do tematyki konferencji – Tadeusz Zagajewski – Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10.35 – 10.50    Co decyduje o przeżyciu w pozaszpitalnym Nagłym Zatrzymaniu Krążenia - prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
10.50 – 11.05    Współczesne sytuacje kryzysowe – wyzwania edukacyjne – Mariusz Żebrowski –  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, były Komendant  Miejski Policji
we Wrocławiu
11.05 – 11.20    Służby mundurowe w systemie wsparcia ratownictwa. Działania pirotechniczne jako istotny element systemu bezpieczeństwa Państwa
– prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – KG Straży Granicznej
11.20 – 11.40    Model postępowania ratowniczego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pirotechników bezpośrednio po wybuchu. Współdziałanie służb.
– mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej; Tomasz Zagajewski - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11.40 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00 – 12.15     Aktualne standardy postępowania w ratownictwie medycznym. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i umiejętności zastosowania właściwych procedur ratowniczych w sytuacji zagrożeń. – prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński - Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12.15 – 12.30    Rola ratownika – wolontariusza w opiece nad pacjentem z NZK – dr Jacek Nitecki – Małopolska Komenda Wojewódzka PSP
12.30 – 12.50    Nowe wyzwania  bezpieczeństwa ruchu drogowego – dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej
12.50 – 13.05     Rola Kościoła w kształtowaniu postaw uczestników ruchu drogowego – ks. Jerzy Kraśnicki – Dyrektor MIVA Polska, z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców
13.05 – 13.20    Wypadki autostradowe i kluczowe wyzwania ratownika medycznego
13.20 – 13.50    Dyskusja i podsumowanie konferencji
14.00 – 14.15    Pokaz dynamiczny:  Procedura postępowania z poszkodowanym w działaniach z pirotechnikiem – PTLS (Pasaż Schillera)

14.15        Lunch (Namiot – Pasaż Schillera)

 


 

PROGRAM SEMINARIUM:

 

15.00 – 16.30    Narkotyki i substancje wzmacniające, a bezpieczeństwo ruchu drogowego – działania ratownicze – dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej
16.30 – 18.00    Chory urazowy – grzechy zaniechania – prof. ndzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała.

 Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Łodzi

Więcej informacji dotyczących Konferencji: skład Komitetu Honorowego i Naukowego, Patronaty oraz program konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji TUTAJ. 

 


 

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym z rąk Pani Violety Bulc - Komisarza ds. Transportu Komisji Europejskiej otrzymaliśmy nagrodę Excellence in Road Stafety Awards 2016.
Jest to nagroda przyznawana corocznie za najlepsze osiągnięcia w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie.
Nagroda ta przyznawana jest w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonej przez Komisję Europejską.

Jesteśmy jedyną firmą z Polski, która w tym roku otrzymała tę nagrodę.

Europejska Karta BRD to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dnia dzisiejszego zobowiązanie podpisało 2300 jednostek publicznych i prywatnych z Europy.
Centrum BRD jest sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD od 2010 roku, będąc jedną z pierwszych instytucji w Polsce podpisujących kartę.

 

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Excellence in Road Safety Awards 2016

Road Safety Awards: Commission rewards initiatives in Poland, Spain, UK, Denmark and Albania

By było bezpiecznie na drogach - Urząd Miasta Łodzi

Nagroda dla Centrum BRD - TVP3 Łódź

 


 

 


Szanowni Państwo

 Z przyjemnością informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/43/15 z dnia
9 grudnia 2015 r. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. w Łodzi została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych nakłada na nas stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowych PIFS.

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Projekt "Rescue Dron"

 

Z dużą przyjemnością prezentujemy projekt użycia dronów do ratowania ludzkiego życia poprzez przenoszenie apteczek z AED i pokazaniu CPR-om miejsca wypadku.
Rozwiązanie to powstaje dzięki współpracy Centrum BRD z firmą RoboKopter (projektującą produkującą najbardziej zaawansowane drony) oraz współpracy z firmą Schiller (produkującą najmniejsze na świecie AED - ważące 490g).

Więcej informacji oraz film z symulacją wykorzystania w działaniach tutaj.

 


AKTUALNOŚCI

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

W dniach od 15 do 17 marca 2011 r. na XV Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach zaprezentujemy Państwu ofertę apteczek, szkoleń pierwszej pomocy i sprzętu ratowniczego.

W trakcie trwania targów odbędą się także profesjonalne pokazy ratownictwa, podczas których będą mogli zapoznać się Państwo z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.