Pierwsza Pomoc - to łatwe

Głównym celem programu jest szeroko pojęta edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowana poprzez:

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa
 • wyposażanie wybranych grup odbiorców w „narzędzia” (apteczki pozwalające na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy, „sakiewki życia”, tablice - instrukcje  „Pierwsza Pomoc – ABC ” itp.)
 • powszechne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych

SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia te mają cztery podstawowe cele:

 • prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
 • zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
 • wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy,
 • nabycie umiejętności stosowania sprzętu w czynnościach ratowniczych
 • uświadomienie – jakie są skutki obojętności.

Szkolenia prowadzone są przez instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu edukacyjnego. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje dokument o ukończeniu kursu oraz materiały edukacyjne.

Technika prowadzenia zajęć:
Szkolenia przeprowadzone są w 2 częściach:

 • teoretycznej z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
 • praktycznej prowadzonej przez doświadczonych trenerów (ratowników) przy użyciu m.in. fantomów i automatycznych defibrylatorów treningowych i innego, niezbędnego sprzętu.

Panel odbiorców – proponowane grupy docelowe:

 • pracownicy – szkolenia wewnętrzne, motywuje pracowników
 • pracownicy wybranych klientów i partnerów – podnosi prestiż firmy, ukazuje dbałość o dobrą współpracę
 • osoby indywidualne – np. rekrutowane w ramach wspólnej akcji promocyjnej
 • urzędy, firmy, szkoły i placówki oświatowe.

 
POKAZY PIERWSZEJ POMOCY

Pokazy podobnie jak szkolenia są doskonałym elementem imprez integracyjnych.

Elementy pokazu:

 • profesjonalne działania ratownictwa z udziałem kwalifikowanych służb
 • zajęcia terenowe – gdzie będą zorganizowane punkty, w których uczestnicy muszą opatrywać poszkodowanych
 • rajd z udzielaniem pierwszej pomocy (opcja)
 • zadania dla grup w terenie