Sprzęt ratowniczy i szkoleniowy

W naszej ofercie posiadamy różne rodzaje fantomów w tym m.in.

 1. Resusci Anne Skillguide Torso
 2. Resusci Anne Skillguide Fullbody
 3. Little Anne
 4. Baby Anne
 5. Little Junior

Fantomy


 

Dysponujemy kilkoma modelami automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

 1. AED Schiller Easyport
 2. AED Schiller Easy

W każdym z tych typów wyróżniamy ponadto:

 • Defibrylatory "bojowe" - w pełni funkcjonalne urządzenia umożliwiające wywołanie wstrząsu elektrycznego, który przepływając przez serce umożliwia mu powrót do normalnej, prawidłowej pracy.
 • Defibrylatory treningowe służące do szkoleń pierwszej pomocy - nie wywołujące wstrząsu - o rozmiarach i symulowanym działaniu identycznym jak w defibrylatorach pierwszego rodzaju.

 

   Defibrylator FRED EasyportDefibrylator FRED Easy


  

Posiadamy także sprzęt ratowniczy służący do unieruchamiania i transportu poszkodowanych:

 1. Deski ortopedyczne
 2. Kołnierze ortopedyczne

 

Unieruchomienie poszkodowanych

 

 


Zapytania dotyczące sprzętu szkoleniowego i ratowniczego
prosimy kierować pod numerem tel.: 42 6789100
lub na adres e-mail: biuro@centrumbrd.pl