Kurs EPLS

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa kursu 


 

"Kurs EPLS"


 


Cel kursu,
skrócony program

 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.  Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.
Szczegóły: www.prc.krakow.pl

 

Adresaci

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

 

Czas trwania


 

2 dni

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji