Kurs ILS

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa kursu 


 

"Kurs ILS"


 


Cel kursu,
skrócony program

 

 

Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED).
Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego. Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego.
Szczegóły www.prc.krakow.pl

 

Adresaci

Kurs jest kierowany do personelu medycznego /pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze/, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

 

Czas trwania


 

2 dni

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji