Kurs CPR/AED - kurs instruktorski

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa kursu 


 

"Kurs CPR/AED - kurs instruktorski"


 


Cel kursu,
skrócony program

 

 

Przygotowanie instruktorów do prowadzenia kursów CPR/AED certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Głównym celem kursu jest przejście całej ścieżki szkolenia CPR/AED oraz części metodologicznej pokazującej zasady prowadzenia kursu, a także zasady procesu szkoleniowego.
Szczegółowy program kursu www.prc.krakow.pl

 

Adresaci


 

Osoby pragnące zostać instruktorami ERC.

 

Czas trwania


 

2 dni

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

Osoby, które ukończyły kurs instruktorski z wynikiem pozytywnym otrzymują nominację „Instructor Candidate” i zaproszenie do odbycia dwóch stażów. Pozytywne ich zakończenie upoważnia do wpisu na listę instruktorów ERC jako „Instructor Trainer CPR/AED”

 

Kurs CPR/AED - kurs instruktorski