Kurs CPR/AED

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa kursu 


 

"Kurs CPR/AED"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy i obsługi automatycznego zewnętrznego defibrylatora. Po ukończeniu kursu CPR/AED kursant będzie potrafił: wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego, wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze, ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, użyć automatyczny zewnętrzny defibrylator.
Szczegółowy program kursu www.prc.krakow.pl

 

Adresaci


 

Kurs kierowany jest do osób nie posiadających przygotowania medycznego.

 

Czas trwania


 

Ok. 5 godzin

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (wersja polska i angielska)
ważny 2 lata

 

Kurs CPR/AED