Szkolenie "Pierwsza pomoc - najnowsze wytyczne i techniki postępowania personelu medycznego"

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa szkolenia


 

"Pierwsza pomoc - najnowsze wytyczne i techniki postępowania personelu medycznego"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Przypomnienie standardow resuscytacji krążeniowo-odechowej u osób dorosłych oraz dzieci, połączonej z przyrządowym udrożnianiem dróg oddechowych oraz bezpiecznym wykonywaniem defibrylacji.
Podniesienie efektywności pracy w zespole poprzez ustandaryzowanie istniejących protokołów oraz zapoznanie z najnowszymi wytycznymi i technikami postępowania do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego.
Wykorzystanie podstawowych algorytmów w działaniach z pacjentrem z OZW.

Szkolenie oparte jest na wyrezyserowanych sytuacjach, z którymi możemy się spotkać w codziennej pracy. Celem szkolenia jest przypomnienie i zapoznanie z wykorzystaniem podstawowego sprzętu (rurki UG, worek samorozprężalny), a także pokazanie alternatywnych sposobów skutecznegoi udrożnienia dróg oddechowych, tzw. płytka intubacja: rurki LT/LTS, I-gel, LMA.

 

Adresaci

Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki pragnący odnowić i poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. 


 

Czas trwania


8-16  godzin w zależności od zakresu programu (70-80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne)

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD