Kacper Ratownik – zajęcia dla najmłodszych

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa 


 

"Kacper Ratownik – zajęcia dla najmłodszych"


 


Cel zajęć,
skrócony program

 

 

Spotkanie edukacyjno-zabawowe dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wspólna zabawa dzieci i dorosłych. Uczestniczą w nich dzieci z przedszkola z opiekunami. Podczas spotkania w formie prezentacji multimedialnej przekazywana jest wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz organizowane są zabawy i ćwiczenia na fantomach, bandażowanie, telefony alarmowe itp. z wykorzystaniem dużej ilości profesjonalnego sprzętu edukacyjnego w tym m.in. fantomów (dzieci i dorosłych) bogato wyposażonych apteczek pierwszej pomocy.

Poprzez wspólną zabawę podkreśla się:
 - potrzebę posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 - znajomość prawidłowych zachowań i reakcji w najczęściej występujących
   zdarzeniach
 - utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez pozostawione materiały edukacyjne

W ramach spotkania poruszona zostaje tematyka dot. niebezpieczeństw występujących w domu, na ulicy, w parku itp.

 

Adresaci

1. dzieci w wieku przedszkolnym (ostatnie oddziały)
2. pierwsze klasy szkoły podstawowej.

 

Czas trwania

 

ok. 30-45 minut

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

Dyplom „Kacper Ratownik” wydany przez Szkołę Ratownictwa Centrum BRD

 

Kacper Ratownik – zajęcia dla najmłodszych