Informacja o programie „Bezpieczne Województwo Łódzkie – Pierwsza Pomoc to Łatwe”

Główne cele programu:

 • szeroko pojęta edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowana poprzez: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, pokazy
 • wyposażanie wybranych grup odbiorców w „narzędzia” pozwalające na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy, w tym: apteczki „sakiewki życia”, tablice - instrukcje  „Pierwsza Pomoc – ABC ” itp.)
 • powszechne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych,

Ponadto wśród dzieci i młodzieży:

 • Pobudzenie wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
 • Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Rozwijanie twórczego myślenia przedszkolaków i uczniów oraz stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu.

I. Założenia programu:

 1. Przeprowadzenie kampanii społecznej o potrzebie udzielania pierwszej pomocy na terenie województwa
 2. Realizacja w ramach programu zadania pod nazwą „Bezpieczny urząd” – szkolenia dla urzędników z terenu województwa łódzkiego (ŁUW już takie szkolenie przeprowadził dla dyrektorów wydziałów i wybranych pracowników – łącznie ponad 70 osób)
 3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla sołtysów
 4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w placówkach oświatowych
 5. Realizacja programu - zadania „Kacper Ratownik”
 6. Wyposażanie jednostek samorządu terytorialnego w apteczki i punkty pierwszej pomocy
 7. Zainstalowanie AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w urzędach
 8. w miejscach najbardziej ruchliwych, na placach, dworcach.
 9. Stworzenie mapy rozmieszczenia obecnie dostępnych AED na terenie Województwa Łódzkiego i jej popularyzacja
 10. Włączenie Policji w system AED - zakup defibrylatorów do wybranych radiowozów
 11. (na przestrzeni ostatnich dwóch lat na terenie województwa łódzkiego Centrum BRD przeszkoliło ponad 2000 policjantów, potrafią korzystać z AED)
 12. Jednolite oznakowanie punktów pierwszej pomocy i miejsc, w których znajdują się AED.
 13. Stały monitoring - uzupełnianie potrzeb w zakresie szkoleń i wyposażenia apteczek.

 

II. Formy działań.

 1. Przekazanie informacji o programie do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego m.in. poprzez spotkania przedstawicieli Centrum BRD z Radami Gmin oraz multimedialne informacje o założeniach programu i formach jego realizacji
 2. Szkolenia certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji dla wybranych pracowników urzędów ( po 12 osób z urzędu – liczba ta pozwoli na stworzenie zespołów udzielających pierwszej pomocy w różnych miejscach w urzędzie jak i konieczności zastąpienia przeszkolonych osób w czasie ich pobytu poza urzędem)
 3. Szkolenia pierwszej pomocy dla sołtysów i wyposażenie ich w apteczki
 4. Szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników podległych placówek oświatowych
 5. Wyposażenie w „narzędzia” – apteczki i punkty pierwszej pomocy urzędów i podległych placówek
 6. Wyposażenie (uzgodnionych miejsc) w tablice – instrukcje „Pierwsza pomoc ABC”
 7. Oznakowanie miejsc, w których znajdują się osoby przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy
 8. Stworzenie sieci AED (automatycznych zewnętrznych defibrylatorów)
 9. Powszechne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych (m.in. składanki, plakaty, tablice, książki)
 10. Pokazy ratownictwa

 

III. Wymierne efekty dla miasta/gminy

 1. Kojarzenie gminy/miasta, jako samorządu dbającego o poprawę bezpieczeństwa
 2. Zastosowanie rozwiązań systemowych w obszarze ratowania osób poszkodowanych
 3. Poprawa świadomości społecznej poprzez włączenie różnych grup społecznych do działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
 4. Skrócenie czasu podjęcia skutecznych działań związanych z ratowaniem życia osób poszkodowanych przed dojazdem kwalifikowanej pomocy medycznej

 

Udział Wojewody Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej w Komitecie Honorowym programu „Bezpieczne Województwo Łódzkie – Pierwsza Pomoc to Łatwe”.