Polska Izba Firm Szkoleniowych

  

 

Współpraca

Wieloletnie doświadczenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o., którego program obejmuje działania na rzecz poprawy brd wszystkich jego uczestników, szkolenia z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, edukację i wyposażanie w sprzęt ratowniczy - apteczki i punkty pierwszej pomocy wiąże się w naturalny sposób ze współpracą między innymi instytucjami.