Szkolenie "Postępowanie w urazach i innych stanach zagrożenia życia"

                                        Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa szkolenia


 

"Postępowanie w urazach i innych stanach zagrożenia życia"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy o postępowanie w sytuacji urazów i obrażeń takich jak: krwotoki, oparzenia, złamania, skręcenia i nieurazowych stanów zagrożenia życia m.in. zawał, padaczka, udar, bezdech. Szkolenie to jest kontynuacją przedstawionych wcześniej propozycji szkoleń i pozwala na rozbudowanie wiedzy o praktyczną wiedzę.

 

Adresaci


Szkolenie adresowane jest dla osób odbywających wcześniej szkolenia podstawowe, ale nie posiadających przygotowania medycznego. Odbiorcami tego szkolenia są osoby pragnące uzupełnić swoją wiedzę i przećwiczyć posiadane wcześniej umiejętności.

 

Czas trwania


ok 6-8 godzin – (70-80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne)

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD

 

 

Szkolenie "Postępowanie w urazach i innych stanach zagrożenia życia"