Szkolenie "Symulacje urazowe"

                                       Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa szkolenia


 

"Symulacje urazowe"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Ćwiczenie i testowanie posiadanej wiedzy w warunkach rzeczywistych. Głównym celem szkolenia jest przećwiczenie posiadanej wiedzy w praktyce podczas ćwiczeń symulujących różnego rodzaju urazy i zdarzenia w warunkach zbliżonych do realnych (np. występujących w miejscu pracy). Podczas szkolenia wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji m.in. fantomy urazowe, zestawy do pozoracji ran etc. Wszystkie sytuacje mogą być dostosowane do potrzeb  firmy dla której jest realizowane szkolenie (np. realizacja w hali produkcyjnej, dworca, wagonu kolejowego)

 

Adresaci


Szkolenie adresowane jest dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Najczęstszymi odbiorcami szkolenia są zakładowe zespoły ratownicze.

 

Czas trwania


Ok. 4-6 godzin z możliwością połączenia w cykl do 10 szkoleń realizowanych w odstępach comiesięcznych (90% czasu poświęcone jest na ćwiczenia symulacyjne)

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD

 

 

Szkolenie "Symulacje urazowe"