Pokazy Pierwszej Pomocy i Ratownictwa

                                        Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa 


 

"Pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa"


 


Cel pokazu,
skrócony program

 

 

Przekazanie idei edukacji w zakresie pierwszej pomocy -  poprzez pokazanie w formie show. Pokazy są formą uzupełnienia i uatrakcyjnienia spotkania integracyjnego, bądź spotkania dla klientów firmy.

Skutecznie łączą dwa aspekty: integracyjny i edukacyjny.

Technika prowadzenia pokazów pozwala na przekazanie maksimum wiedzy uczestnikom, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej, interaktywnej formy. W zależności od sytuacji organizowane mogą być różne konkurencje, które oprócz elementów edukacyjnych zawierają aspekty integracji, wzajemnego zaufania, a także w naturalnej formie wyłonienia liderów. Aby bardziej urealnić prowadzone zajęcia często prowadzone są symulacje zdarzeń, podczas których uczestnicy muszą (w sytuacji zbliżonej do realnej) w prawidłowy sposób pomóc osobie poszkodowanej. Przez cały czas trwania zajęć zaangażowani są wszyscy uczestnicy. Dodatkowo podczas pokazów mogą być organizowane konkursy z nagrodami dla ich uczestników.

 

Adresaci


Pokaz adresowany jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego. Najczęściej są to grupy będące przedstawicielami firmy bądź uczestnicy eventów lub spotkań integracyjnych.

 

Czas trwania


od 2 do 8 godzin

 

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 Dyplom uczestnictwa Szkoły Ratownictwa Centrum BRD

 

 

Pokazy Pierwszej Pomocy i Ratownictwa