Instruktaż Pierwszej Pomocy

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa 


 

"Instruktaż pierwszej pomocy"


 


Cel instruktażu,
skrócony program

 

 

Podstawowym celem jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy, umiejętności oceny bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia i stanu poszkodowanego w tym m. in.
 - poznanie algorytmu postępowania
 - umiejętności wezwania pogotowia (kpm)
 - wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 - postępowania z poszkodowanym urazowym

 

Adresaci


Instruktaż kierowany jest dla dorosłych i młodzieży nie posiadających przygotowania medycznego. 

 

Czas trwania


Ok. 2 godzin

 

Instruktaż Pierwszej Pomocy