Szkolenie "Pierwsza Pomoc - to łatwe"

                                        Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa szkolenia 


 

"Pierwsza Pomoc - to łatwe"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Zdobycie wiedzy pozwalającej na ocenę stanu osoby nieprzytomnej, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, poznanie zasad użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), ułożenie poszkodowanego nieprzytomnego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej. Poznanie podstawowych metod postępowania w przypadku urazów, obrażeń i stanów zagrożenia życia. Kurs ten może być połączony ze szkoleniami dla pracowników organizowanymi np. w ramach spotkań integracyjnych.

 

Adresaci


Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę. Zalecane jest ponowne odbywanie kursów co 2 lata.

 

Czas trwania


6 godzin (ponad 70% czasu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne)

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD

 

 

Szkolenie "Pierwsza Pomoc - to łatwe"