Wydawnictwa

Jesteśmy wydawcami wielu publikacji związanych z edukacją społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nasze instrukcje mają postać plansz, składanek, kalendarzy, zakładek i gadżetów.
Publikujemy także materiały dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym wskazaniem na najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Nowościami są: poradnik "Pierwsza pomoc to łatwe" w formie 80 stronicowego "handbooka" oraz zrealizowany przez nas film instruktażowy pokazujący prawidłowe wykorzystanie apteczki.