Polska Izba Firm Szkoleniowych

  

 

Resusci Anne Full Body SkillReporter

Resusci Anne Full Body SkillReporter. Manekin symuluje dorosłego osobnika o przeciętnej fizjologii i anatomii i jest zaprojektowany z myślą o realistycznym treningu w zakresie podstawowych technik resuscytacyjnych, stosownie do międzynarodowych zaleceń.
Posiada następujące właściwości:

 

- symulacja niedrożności dróg oddechowych
- ruchoma żuchwa
- wierna symulacja wdmuchnięcia i ucisku klatki piersiowej
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- realistyczne umiejscowienie znaczników dla miejsc uciśnięć
- tętno szyjne
- modularna budowa

 

Manekin Resusci Anne dostępny jest w różnych wariantach odpowiadających zróżnicowanym potrzebom w zakresie programu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wersja manekina z panelem Skillreporter umożliwia rejestrację (również bez podłączonego panelu) przebiegu resuscytacji a następnie uzyskanie raportu (statystyki i/lub wykresu).

 

Raport informuje o: 
Masażu serca – średnia głębokość ucisków, średnia ilość ucisków na minutę, średnią częstość ucisków na minutę, całkowitą ilość ucisków, ilość ucisków prawidłowych,
procencie ucisków prawidłowych, ilość ucisków zbyt głębokich, ilość ucisków zbyt płytkich, ilość ucisków w niepoprawnym miejscu, ilość ucisków na wyrostek mieczykowaty, ilość ucisków z błędem.
Wentylacja – średnia objętość wdmuchnięcia, średnia ilość dmuchnięć na minutę, pojemność minutowa ml/min, całkowita ilość dmuchnięć, ilość dmuchnięć prawidłowych, % dmuchnięć prawidłowych, ilość dmuchnięć o zbyt dużej objętości, ilość dmuchnięć o zbyt małej objętości, ilość dmuchnięć zbyt szybko wykonanych.
Informacje dodatkowe – czas trwania reanimacji, sprawdzenie reaktywności pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie tętna (co najmniej 10 sekund).