Polska Izba Firm Szkoleniowych

  

 

Resusci Anne Torso Skillguide

Resusci Anne Torso Skillguide. Manekin symuluje dorosłego osobnika o przeciętnej fizjologii i anatomii i jest zaprojektowany z myślą o realistycznym treningu w zakresie podstawowych technik resuscytacyjnych, stosownie do międzynarodowych zaleceń.
Posiada następujące właściwości:

 

- symulacja niedrożności dróg oddechowych
- ruchoma żuchwa
- wierna symulacja wdmuchnięcia i ucisku klatki piersiowej
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- realistyczne umiejscowienie znaczników dla miejsc uciśnięć
- tętno szyjne
- modularna budowa

 

Manekin Resusci Anne dostępny jest w różnych wariantach odpowiadających zróżnicowanym potrzebom w zakresie programu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
W wersji z panelem Skillguide umożliwia bieżącą kontrolę podstawowych parametrów przeprowadzanej resuscytacji (prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość i miejsce ucisku klatki piersiowej).