Polska Izba Firm Szkoleniowych

  

 

REKOMENDACJE

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

W dniu 20 maja 2016 r. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi otrzymało z rąk Pani Violety Bulc - Komisarza ds. Transportu Komisji Europejskiej nagrodę Excellence in Road Stafety Awards 2016. Jest to nagroda przyznawana corocznie za najlepsze osiągnięcia w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie. Nagroda ta przyznawana jest w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonej przez Komisję Europejską.

Centrum BRD jest jedyną firmą z Polski, która w tym roku otrzymała tę nagrodę. Od 2010 roku jesteśmy sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD, będąc jedną z pierwszych instytucji w Polsce podpisujących kartę.

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

 


 

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Podziękowanie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Rekomendacja - Zakład Karny w Siedlcach

Społeczna Akademia Nauk

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Rekomendacja - Łódzki Urząd Wojewódzki 

Narodowy Fundusz Zdrowia - rekomendacja

Najwyższa Izba Kontoli. Delegatura w Łodzi    

Straż Miejska w Konstantynowie Łódzkim

Hotel Sheraton   Liceum Ogólnokształcące - Centrum Szkół Mundurowych     Przedszkole Gminne w Dobiechowicach

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi     Urząd Gminy Bełchatów      Apteka Omega

 

Oxford     Asco Joucomatic     RR Donnelley

 

MPK Łódź      Dom Dziecka nr 1 w Łodzi     Straż Graniczna w Łodzi

 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego     Urząd Gminy Nowosolna      PZU Życie S.A.

 

Infosys    Łódzki Urząd Wojewódzki    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Pełna lista rekomendacji, podziękowań i nagród tutaj