Szkolenie "Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach"

                                        Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

 

Nazwa szkolenia 


 

"Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach"


 


Cel szkolenia,
skrócony program

 

 

Przekazanie w praktyczny sposób wiedzy pozwalającej na:
- ocenę stanu osoby poszkodowane
- prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
- poznanie zasad użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
   (AED),
- ułożenie poszkodowanego nieprzytomnego (oddychającego) w pozycji
   bezpiecznej,
- praktyczne użycie apteczki

 

Adresaci


Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę.

 

Czas trwania


4 godziny (70% czasu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne)

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

 

Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD

 

 

Szkolenie "Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach"