Kacper - Strażnikiem bezpiecznej jazdy

Dotychczasowe działania w ramach programu „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze”
skierowanego przede wszystkim do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ich rodziców
i wychowawców wykazały lukę w działaniach na rzecz klas starszych i gimnazjalnych.
Dlatego wraz z nauczycielami gimnazjów województwa łódzkiego i Komendą Wojewódzką
Policji poszerzyliśmy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa o nowe kierunki:
„Kacper Strażnikiem Bezpiecznej Jazdy” i „Kacper – Ratownik”.

Nową funkcję „Kacper Strażnikiem Bezpiecznej Jazdy” powołano po raz pierwszy
podczas imprezy edukacyjnej dla dzieci w Złoczewie. Osoba, która zostanie mianowana
na tą funkcję zostanie wyłoniona spośród uczestników turniejów i konkursów z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które zostaną zorganizowane w szkołach z terenu
województwa łódzkiego.
Zadaniem Strażnika Bezpiecznej Jazdy będzie upowszechnianie zasad bezpiecznego
poruszania się na drodze, a przede wszystkim zwracanie uwagi na negatywne zachowania
w ruchu drogowym wśród kolegów, rodziców i rodzin.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. przy współpracy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi będzie kontynuowało upowszechnianie dziecięcych liderów, jakimi będą
osoby mające na ubraniach fluorescencyjnych napis „Kacper Strażnikiem Bezpiecznej Jazdy”.
Dotyczy to w pierwszej kolejności województwa łódzkiego, a następnie obszaru całej Polski.