Kacper Ratownik

Kacper Ratownik to program spotkań edukacyjno-zabawowych dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczą w nich dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, starszych oddziałów przedszkolnych, a także nauczyciele i rodzice.

W zabawowej formie przemycana jest tematyka z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach spotkań edukacyjnych organizowane są liczne konkursy związane z ww. tematyką m. in. krzyżówki, bandażowanie, telefony alarmowe itp.
Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi.

Panel odbiorców:

  • dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i ostatnich oddziałów przedszkolnych.
  • nauczyciele i rodzice

Poprzez wspólną zabawę podkreśla się:

  • potrzebę posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
  • algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia

Założenia programu:

  1. pobudzenie wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
  2. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  3. kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  4. rozwijanie twórczego myślenia przedszkolaków i uczniów oraz stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu.

Wszystkie dzieci biorące udział w spotkaniach otrzymają mini instrukcje pierwszej pomocy w formie składanek, natomiast szkoły i przedszkola plansze i plakaty związane z tą tematyką.
Instrukcja w prosty i czytelny sposób przypomina kolejność czynności udzielania pierwszej pomocy.