Kacper - dziecko bezpieczne na drodze

Kacper - dziecko bezpieczne na drodze to organizowane od wielu lat imprezy edukacyjno - zabawowe dorosłych i dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wspólna zabawa dzieci i dorosłych. Uczestniczą w nich dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, starszych oddziałów przedszkolnych, a także nauczyciele, rodzice, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, oraz przedstawiciele władz samorządowych i rządowych.

Impreza została przetestowana w różnych obszarach kraju. Uzyskała pozytywne opinie nie tylko samych uczestników (dzieci, nauczycieli, rodziców), ale przede wszystkim władz oświatowych, policji i tych instytucji, które statutowo odpowiedzialne są za poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.

Ideą tego typu imprezy jest, aby wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie zostały wyposażone w elementy odblaskowe, a nauczyciele w materiały edukacyjne.

W zabawowej formie przemycana jest tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego. Dzieci uczestniczą w konkursach i zabawach sprawnościowych np. układanie zebry, slalomy itp. Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi.

Panel odbiorców:

 • dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i ostatnich oddziałów przedszkolnych.
 • przedstawiciele władz oświatowych, rządowych, samorządowych, policji i rodzice

Poprzez wspólną zabawę zwracamy uwagę na:

 • potrzebę noszenia odblasków
 • bezpieczne formy poruszania się po drodze
 • znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego (w tym znaki drogowe)

Proponowane formy „przemycania” bardzo poważnej tematyki z zakresu wychowania komunikacyjnego, jak się okazało w przeprowadzonych testach spełniają podwójną rolę:

 • działanie w formie jaką można przenieść na teren szkoły
 • działanie przez dzieci do dorosłych.

Podczas imprez istnieje możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych w środowiskach, w których organizowane są imprezy.

Cel imprezy:

 • Poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach
 • Przybliżenie dzieciom w formie zabawowej tematyki związanej z ruchem drogowym
 • Uświadomienie dzieciom, że podejmowana tematyka dotyczy zarówno ich, jak i dorosłych (wspólne zabawy, konkursy, rywalizacja)
 • Zaproponowanie rodzicom i nauczycielom – opiekunom grup biorących udział w imprezach - przeniesienia proponowanych form na forum szkoły, przedszkola, środowiska
 • Wyposażenie dzieci w sprawdzone i zaakceptowane elementy zabezpieczające w ruchu drogowym i materiały edukacyjne

Kacper - dziecko bezpieczne na drodze

Kacper - dziecko bezpieczne na drodze

Kacper - dziecko bezpieczne na drodze